آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
73
امروز:
20
ماه جاری:
308
کل بازدید:
155437

پروژه‌های ICDL یعنی چه؟
یکشنبه 23 فروردین 1394
به مجموعه یا بسته‌ای شامل یک یا چند مهارت از پیش تعیین شده که دارای یک یا چند گواهینامه مستقل می‌باشد یک پروژه از ICDL گفته می‌شود.

ورود فراگیران

نشانه های امنیتی پرداخت آنلاین