آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
141
امروز:
293
ماه جاری:
2495
کل بازدید:
130037

پروژه‌های ICDL یعنی چه؟
دوشنبه 24 فروردین 1394
به مجموعه یا بسته‌ای شامل یک یا چند مهارت از پیش تعیین شده که دارای یک یا چند گواهینامه مستقل می‌باشد یک پروژه از ICDL گفته می‌شود.

ورود فراگیران

نشانه های امنیتی پرداخت آنلاین