آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
142
امروز:
49
ماه جاری:
2269
کل بازدید:
214132

تحویل گواهینامه های کارکنان وزارت نفت
دوشنبه 15 اردیبهشت 1399
با لطف الهی کلاس اولین سری کارکنان محترم وزارت نفت در مورخ 1399/02/012 به اتمام رسید و آزمونهای مربوط نیز به صورت الکترونیکی اخذ و در تاریخ 1399/02/15 گواهینامه های مربوط چاپ و پس از مهر امضاء تحویل نمایندگان محترم کارکنان قرار گرفت.


ورود فراگیران

نشانه های امنیتی پرداخت آنلاین