آمار بازدیدکنندگان

دیروز:
141
امروز:
311
ماه جاری:
2513
کل بازدید:
130055

گواهینامه ضمن خدمت را تعریف کنید؟
دوشنبه 24 فروردین 1394
مدرکی که به کاربر پس از قبولی در آزمون یا آزمون‌ها داده می‌شود و برای آن سازمان جز ساعت ضمن خدمت محسوب می شود.

ورود فراگیران

نشانه های امنیتی پرداخت آنلاین